Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Cilvēka sekmīguma veidošanās mērķtiecīgas dzīvesdarbības procesā

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Cilvēka sekmīguma veidošanās mērķtiecīgas dzīvesdarbības procesā
Nosaukums angļu valodā Formation of a Person’s Successfullness in the Process of Purposeful Life Activities
Pētniecības nozare 5. Sociālās zinātnes
Pētniecības apakšnozare 5.3. Izglītības zinātnes
Autori Mara Lice
Atslēgas vārdi aim, purposefulness, success, self realisation, selfregulation, life activities.
Anotācija Darba mērķis ir analizēt sekmīguma un mērķtiecības mijsakarības un piedāvāt modeli apzinātas mērķtiecības sekmēšanai skolas pedagoģiskā procesa ietvaros. Rakstā ir izmantoti rezultāti no empīriskā pētījuma, kurā piedalījās 96 sekmīgi, sasniegumiem bagāti cilvēki. Datu apstrādei izmantota SPSS metode. Pētījuma rezultāti apliecina, ka panākumus dzīvesdarbībā gūst lielākus tie cilvēki, kuru sekmes skolā ir bijušas labākas. Ka daudzi augstas sekmes sasnieguši cilvēki savu apzinātu karjeras veidošanu ir uzsākuši jau skolas laikā. Ka būtisks nosacījums sekmīgumam dzīvesdarbībā ir skaidra mērķa apzināšanās, pašpārliecinātība, motivēta darbība un nepārtraukta pašpilnveide.
Anotācija angļu valodā There are many successful, well-known in society and popular people, who have made a brilliant career and become famous. Their work, values, knowledge, sense of life and attitude towards life are a stimulating and inspiring sample for those who have also outlined high goals for themselves and search for the ways to achieve them. The experience, statements and recommendations of successful people are an essential informative material on the basis of which the purposefully structured plan of pedagogical working process can be made as well as methodology for encouraging success can be worked out. 96 highly successful people were interviewed during an empirical research and their social notions about successfulness were gained. Factors promoting and hindering success have been analyzed, as a result the socially psychological model — portray of successfulness has been elaborated as well as the conception of successfulness. Estimating the impact of purposefulness on successfulness, effective work and formation of a successful career, the author provides a structural model of formation of a pupil’s purposefulness in her article. It gives the scheme of a way a pupil can become a successful person if he is aware of his goals and is ready for action both in a psychological and practical way, as well as if more appropriate means have been used and incessant analysis of his own work and self-regulation have been made to achieve settled goals. Promoting the formation of purposefulness in each youngster in the framework of pedagogical process at school helps to encourage their successfulness in life activities as well as to accomplish the educational goals which are aimed at forming competitiveness and independent personality in an integrated society, meanwhile preserving their culture, values and autonomy.
Atsauce Lice, M. Cilvēka sekmīguma veidošanās mērķtiecīgas dzīvesdarbības procesā. Humanitārās un sociālās zinātnes. Nr.17, 2010, 22.-29.lpp. ISSN 1407-9291.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 8597