Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Structural Characterization of Polylactic Acid and Calcium Phosphate Composite Cements

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Structural Characterization of Polylactic Acid and Calcium Phosphate Composite Cements
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Zilgma Irbe
Dagnija Loča
Linda Vecbiškena
Līga Mežmale
Līga Bērziņa-Cimdiņa
Atslēgas vārdi biomaterials, drug delivery, calcium phosphates, calcium phosphate cements
Anotācija Calcium phosphate cement functionality can be further improved by introducting macroporosity for cell ingrowth through the implant and modification of biological properties using various bioactive substances (drugs). In this work the properties of polylactic acid and calcium phosphate composite cements are investigated. The structure of composites is investigated using scanning electron microscopy and light microscopy. The characteristics of drug substance (lidocaine and vancomycine) release from composites are investigated depending on the cement composition and mode of incorporation of drug into composite.
Atsauce Irbe, Z., Loča, D., Vecbiškena, L., Mežmale, L., Bērziņa-Cimdiņa, L. Structural Characterization of Polylactic Acid and Calcium Phosphate Composite Cements. No: Materials of the XIX-th International Baltic Conference "Materials Engineering & Balttrib 2010", Latvija, Riga, 28.-29. oktobris, 2010. Riga: Institute of Inorganic Chemistry, Riga Tehnical University, 2010, 7.-7.lpp.
Pilnais teksts
ID 8599