Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Augstskolu studentu attieksmes pret studijām teorētiskās analīzes aspekti

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Augstskolu studentu attieksmes pret studijām teorētiskās analīzes aspekti
Nosaukums angļu valodā The Aspects of the Theoretical Analysis of the Attitude to the Studies Process of the Higher Educational Institutions’ Students
Pētniecības nozare 5. Sociālās zinātnes
Pētniecības apakšnozare 5.4. Socioloģija un sociālais darbs
Autori Valerijs Kuņickis
Atslēgas vārdi attitude, position, studies environment, satisfaction, studijas
Anotācija Autors analīzē augstskolu studentu attieksmes pret studijām aktuālās problēmas un tendences. Darba uzmanības centrā ir dialektiska saikne starp augstskolu mācību vidi kā studentu darbības ietekmējošo faktoru un to attieksmi pret studijām. Autors apskata minētās saiknes pedagoģiskos rezultātus personības veidošanās procesā dažādās sfērās: audzināšanā, izglītībā, attīstībā, mācīšanās. Raksta nobeigumā autors formulē dažus secinājumus, kā arī piedāvā praktiskas rekomendācijas augstskolu mācību vides pilnveidošanai un studentu attieksmes pret studijām uzlabošanai.
Anotācija angļu valodā The author analyses actual problems and tendencies of the attitude to the studies process of the higher educational institutions’ students. At the centre of attention – the studies environment of the higher educational institutions as students’ activity condition, dialectical correlations with the students’ attitude to the studies. The author considers pedagogical results and products of this relationship in different spheres: training, development, studies, education. The article deals with the attitude of the students as synthetic, complex phenomenon forming. This process determines the different spheres of the personality’s activities including the adaptation of the students to the studies environment. Proceeding from two main studies environment elements – physical and psychological, the article provides the analysis of the students’ satisfaction level of the studies environment quality as students’ positive attitude foundation. The author considers the main factors of students’ satisfaction level of the studies environment quality – the main characteristics of personality; feeling of personality’s happiness common level; the results and quality of job activity; sex and age of the personality. Proceeding from two main studies environment’s elements in scientific literature – physical and psychological, the author analyses the main factors of the studies environment of higher educational institution. The author uses block-scheme of the professional studies process from six main blocks. The author uses the different classifications of the students according to the students’ attitude to the studies and activity at the educational process. At final, the author made a list of conclusions as a base for the practical recommendations for the development of higher educational institutions’ studies environment.
Atsauce Kuņickis, V. Augstskolu studentu attieksmes pret studijām teorētiskās analīzes aspekti. Humanitārās un sociālās zinātnes. Nr.17, 2010, 30.-33.lpp. ISSN 1407-9291.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 8601