Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: The Theoretical Analysis of the Method of Scour Development in Time for Engineering Structures

Publikācijas veids Promocijas darbs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: 17.12.2010 14:00, BF
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā The Theoretical Analysis of the Method of Scour Development in Time for Engineering Structures
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.7. Vides inženierija un enerģētika
Autori Romāns Neilands
Atslēgas vārdi Scouring
Anotācija Tika pielietots sanešu līdzsvara diferenciālais vienādojums, kad nenotiek grunts daļiņu kustība, un jauna metode, pēc kuras var aprēķināt izskalojuma veidošanos laikā pie inženierbūvēm tika izstrādāta. Praktiskais pielietojums notekūdens attīrīšanas stacija-aizgulsnēšanas procesa pilnveidošana.
Atsauce Neilands, Romans. The Theoretical Analysis of the Method of Scour Development in Time for Engineering Structures. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2010. 99 lpp.
Pilnais teksts Pilnais teksts
Kopsavilkums Kopsavilkums
ID 8710