Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Atveseļošanas kompleksu iedarbības novērtējuma izveide

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Atveseļošanas kompleksu iedarbības novērtējuma izveide
Nosaukums angļu valodā Development of Improvement Complex Influence Assessment
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Ivars Karpičs
Zigurds Markovičs
Atslēgas vārdi graph, topological model, choice of therapy, arterial hypertension
Anotācija Atveseļošanas uzdevumi tiek risināti dažādu sistēmu korektas darbības nodrošināšanai un tos apskata un modelē, izmantojot topoloģiskās modelēšanas pieeju. Rakstā dota paplašināta atveseļošanas kompleksu iedarbības novērtējuma metodika, kuras ietvaros kā piemērs tiek definēta jauna pieeja arteriālās hipertensijas atveseļošanas kompleksu novērtējumam, kas balstīta uz grafa teorijas un eksperta sistēmu lietojumiem. Kompleksa iedarbības novērtējums ļauj risināt optimālas terapijas izvēles uzdevumu.
Anotācija angļu valodā Each system in functional work phase lose performance ratio and it’s necessary to use definite correct work resumption which is defined as system recovery task. It is possible to perform system work modeling which can be based on topological model approach. Authors of this article are working on development of recovery task foundation, including medicine field, where pathogenesis evolution and therapy influence modeling is based on topological model approach. To select optimal therapies complex for individual patient, it is necessary to increase mathematical model information level, which can be done by using methods of graph theory and expert systems. Within the case of this article and recent research, authors propose three topological model descriptions, which define each model node functional level, dangerous or importance and embarrassment level. These parameters are used as variables to evaluate each therapy and therapies complex assessment. To estimate recovery complex, criteria are moved forward and they describe complex efficiency, influence rate to process essential parts and comprehension level. Additional two criteria describe complex costs and induced side effects. By summarizing and scaling these parameters it is possible to solve two criteria or multi criteria optimization task which can lead to optimal and objective therapies complex selection.
Atsauce Karpičs, I., Markovičs, Z. Atveseļošanas kompleksu iedarbības novērtējuma izveide. Datorvadības tehnoloģijas. Nr.42, 2010, 31.-37.lpp. ISSN 1407-7493.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 8880