Par iespēju pielietot poliizoprēna/nanostrukturēta oglekļa kompozīta spiediena sensoru transporta līdzekļu svēršanas ierīcēs
2010
Vladislavs Novikovs, Valerijs Muhins, Juris Zavickis, Sanita Zīke, Māris Knite

Rakstā tiek aplūkotas pjezorezisīva poliizoprēna/ nanostrukturēta oglekļa kompozīta izmantošanas iespējas automašīnu un lidmašīnu svēršanas ierīcēs. Nanokompozītu pielietojums ļautu izveidot universālākas svēršanas ierīces, kas stipri atvieglotu dažādu izmēru un tipu lidaparātu svēršanu. Tāpat tiktu veicināta esošo konstrukciju vienkāršošana, materiālu un kopējo svēršanas iekārtu izmaksu samazināšana. Šādu nanokompozītu devēju informatīvais signāls ir pielāgojams pie jau izstrādātām datu apstrādes programmām.


Atslēgas vārdi
vehicle, weighing, nano-composite, sensor, resistance

Novikovs, V., Muhins, V., Zavickis, J., Zīke, S., Knite, M. Par iespēju pielietot poliizoprēna/nanostrukturēta oglekļa kompozīta spiediena sensoru transporta līdzekļu svēršanas ierīcēs. Intelektuālas transporta sistēmas (no 2005.g.). Nr.34, 2010, 42.-47.lpp. ISSN 1407-8015.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196