Autonomu barošanas avotu induktorģeneratoru optimizācija
2011
SVETLANA ORLOVA

Aizstāvēšana
18.05.2011. 15:00, Faculty of Power and Electrical Engineering, Kronvalda boulevard 1 – 117

Zinātniskais vadītājs
Vladislavs Pugačevs

Recenzenti
Anastasija Žiravecka, Aleksandrs Mesņajevs, Zigurds Sīka

Promocijas darbs veltīts rekomendāciju izstrādei aksiālo induktorģeneratoru energoefektivitātes paaugstināšanā, balstoties uz magnētiskā lauka izpēti. Darbā tiek veikta magnētiskā lauka aprēķina metodikas izvēle un pamatojums, tiek piedāvāts trīsdimensiju magnētiskā lauka modelēšanas veids, tiek pamatota mērķfunkcija rezultātu analīzei un tiek noteikta racionāla induktormašīnas zobzonas ģeometrija. Iegūto rezultātu aprobācija tiek veikta uz Latvijā ražotā zemvagona induktorģeneratora 2ГВ.13.2У1 bāzes. Promocijas darbs uzrakstīts latviešu valodā, satur ievadu, 4 nodaļas, literatūras sarakstu, slēdzienus, kā arī 8 pielikumus, kopā uz 127 lappusēm, literatūras sarakstā 98 informācijas avoti. Darbs ilustrēts ar 63 attēliem un 26 tabulām.


Atslēgas vārdi
induktormašina, magnētiskais lauks, optimizācija

Orlova, Svetlana. Autonomu barošanas avotu induktorģeneratoru optimizācija. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2011. 127 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196