RTU Research Information System
Latviešu English
Information about Author
Name, Surname Kaspars Neilands
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.1. Construction and transportation engineering
Research interests Dzeramā ūdens apgādes sistēmas
E-mail Kaspars.Neilands@rtu.lv

Papers

Title Publication Type Year of Publishing Authors
Accumulation and Modeling of Particles in Drinking Water Pipe Fittings Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2012 Kaspars Neilands, Māris Bernāts, Jānis Rubulis
Accumulation of Loose Deposits in Pipe Segments Raksts konferenču tēžu krājumā 2011 Kaspars Neilands, Jānis Rubulis
Application of Membrane Bioreactor for Removal of BDOC in Humic Rich Drinking Water Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2010 Kaspars Neilands, Jānis Rubulis, Tālis Juhna
Application of Online Monitoring, Resuspension Potential Method and Unidirectional Flushing for Control of Drinking Water Quality in a Distribution Networks, Latvia Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2009 Kaspars Neilands, Jānis Rubulis, Tālis Juhna
Dissolved Organic Matter in Drinking Water Distribution Network of Humus-Rich Waters Raksts konferenču tēžu krājumā 2010 Kristīna Tihomirova, Kaspars Neilands, Jānis Rubulis, Tālis Juhna
Interpretation of Loose Deposits Motion in Drinking Water Distribution Network Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS 2010 Kaspars Neilands, Jānis Rubulis
Optimization of Coagulation Process for Removal on NOM in Humic Rich Water of Riga (Latvia) Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2010 Kristīna Tihomirova, Kaspars Neilands, Jānis Rubulis, Gundars Mežinskis, Ilona Pavlovska, Tālis Juhna
Particle Accumulation in Water Distribution Networks Comparing Fittings and Straight Sections of a Pipe Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos 2013 Kaspars Neilands, Ivars Šarenkovs, Jānis Rubulis
Particle Deposition in Water Distribution Networks Comparing Fittings and Straight Sections of a Pipe Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2012 Kaspars Neilands, Ivars Šarenkovs, Jānis Rubulis
Optimization of Coagulation Process for Removal on NOM in Humic Rich Water of Riga (Latvia) Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos 2010 Kristīna Tihomirova, Kaspars Neilands, Jānis Rubulis, Gundars Mežinskis, Ilona Pavlovska, Tālis Juhna
11 items found, displaying 1 to 10.[First/Previous] 1,2 [Next/Last]

Projects

Title Nozare Department Atbildīgā persona
"Vides. bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrs" Vides aizsardzība 20053 Sandra Vasiļevska
Baltezera ūdensgūtves režīmu optimizācija un mangāna koncentrācijas dinamikas pētīšana izmantojot nestacionāro hidroģeoloģisko modeli Informācijas tehnoloģijas 12052 Aivars Spalviņš
Efektīvāki risinājumi rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanai Pilsētas attīstība un plānošana 24601 Kristīna Tihomirova
Eksperimentālo ūdenstilpņu pielietojums piesārņojuma ierobežošanai Baltijas jūrā - WATERCHAIN Vides aizsardzība 20053 Tālis Juhna
Methods of critical infrastructure control Enerģētika 04000 Nadežda Kuņicina
Nākamās paaudzes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) pētniecības valsts programma Citi 11100 Nadežda Kuņicina
Ūdens pētniecības zinātniskā laboratorija (34-24601-L8288) 24601 Jānis Rubulis