RTU Research Information System
Latviešu English
Information about Author
Name, Surname Eduards Sevostjanovs

Papers

Title Publication Type Year of Publishing Authors
Microencapsulation of Mildronate in Biodegradable and Non- Biodegradable Polymers Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2014 Dagnija Loča, Eduards Sevostjanovs, Marina Makrecka, Olga Zarkova-Malkova, Līga Bērziņa-Cimdiņa, Velta Tupureina, Marina Putniņa
One item found.