Information about Author
Name, Surname:

Ieva Bērziņa

E-mail:

Ieva.Berzina_4(at)rtu.lv

Publications
2 items found, displaying 1 to 2.
Projects
5 items found, displaying 1 to 5.
B-LIQ
Materiālu tehnoloģija
Linda Mežule
Gāzu hromatogrāfijā pielietojama jauna derivatizācijas reaģenta un uz tā balstīto analītisko metožu izstrāde
Organiskā ķīmija
Sanita Vanaga
Inovatīvi risinājumi un rekomendācijas Latvijas vietējo un atjaunojamo energoresursu apguves palielināšanai
Citi
Tālis Juhna
Lietišķās valodniecības institūts (34-23200-YD8122)
Citi
Marina Platonova
Ūdeņraža un biodegvielu ieguves inovatīvās tehnoloģijas, to uzglabāšana, kvalitātes kontrole, kvalitātes nodrošināšana un izmantošana Latvijā
Enerģētika
Valdis Kampars