Information about Author
Name, Surname:

Regīna Burve

E-mail:

Regina.Burve(at)rtu.lv

ORCID: orcid-logo 0000-0003-2526-6764
Publications
15 items found, displaying 1 to 10.
Synthesis of Nanocrystalline TiO2 by the Extraction-Pyrolytic Method and its Phase Transformation in the Presence of Gadolinium
(2021)
Regīna Burve, Vera Serga, Aija Krūmiņa
Full-text conference paper published in conference proceedings indexed in SCOPUS or WOS database
Influence of MeV Gamma Photons on Thermally Stimulated Exoelectron Emission from MgO Films
(2021)
Marina Romanova, Regīna Burve, Jurijs Dehtjars, Kristaps Paļskis, Vera Serga
Full-text conference paper published in conference proceedings indexed in SCOPUS or WOS database
Preparation and Characterization of Nanocrystalline Gadolinium Oxide Powders and Films
(2020)
Regīna Burve, Vera Serga, Aija Krūmiņa, Raimonds Popļausks
Full-text conference paper published in conference proceedings indexed in SCOPUS or WOS database

Projects
4 items found, displaying 1 to 4.
Ilgtspējīgas tehnoloģijas attīstība elektronikas lūžņu pārstrādei dārgmetālu un krāsaino metālu atgūšanai
Citi
Vera Serga
Neorganiskās ķīmijas institūts (34-14N00-N8180)
Tālis Juhna
Saules gaismā aktīvu fiksētu TiO2-ZnO sistēmas fotokatalizatoru izstrāde
Citi
Jānis Grabis
Uz titāna dioksīda un alvas dioksīda balstītu nanostrukturēto materiālu sintēze un to fizikāli-ķīmisko īpašību izpēte.
Nanotehnoloģijas un nanomateriāli
Sanita Vanaga