RTU Research Information System
Latviešu English
Information about Author
Name, Surname Tatjana Kukoša

Papers

Title Publication Type Year of Publishing Authors
Copper-Catalyzed Cross-Coupling of O-Alkyl Hydroxamates with Aryl Iodides Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2012 Tatjana Kukoša, Nadežda Trjufilkina, Sergejs Beļakovs, Mārtiņš Katkevičs
Copper-Catalyzed Intramolecular N-Arylation of Hydroxamic Acids Raksts konferenču tēžu krājumā 2010 Tatjana Kukoša, Nadežda Trjufilkina, Mārtiņš Katkevičs
Heterocycles from Hydroxylamines and Hydroxamic Acids Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu 2011 Martins Katkevics, Tatjana Kukoša, Edmunds Lukevics
Synthesis of N-Arylhydroxamates by Copper-Catalyzed Cross-Coupling Reaction Promocijas darbs 2013 Tatjana Kukoša
Synthesis of 2- and 3-Arylindole Derivatives by Transition Metal Catalyzed Reactions Raksts konferenču tēžu krājumā 2008 Tatjana Kukoša, Liene Grudupe, Nadežda Trjufiļkina, Mārtiņš Katkevičs
Synthesis of 2-and 3-Thioindole Derivatives Raksts konferenču tēžu krājumā 2008 Tatjana Kukoša, Liene Grudupe, Nadežda Trjufiļkina, Mārtiņš Katkevičs, Oleksandrs Saluns
Synthesis of N-Alkoxyindol-2-Ones by Copper-Catalyzed Intramolecular N-Arylation of Hydroxamates Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos 2011 Tatjana Kukoša, Nadežda Trjufilkina, Mārtiņš Katkevičs
7 items found, displaying all items.