RTU Research Information System
Latviešu English
Information about Author
Name, Surname Egīls Ginters

Papers

Title Publication Type Year of Publishing Authors
Agent-Based Simulation Use in Applicant Raksts konferenču tēžu krājumā 2008 Egīls Ginters, Ieva Lauberte, Leonīds Novickis
Logistics Information System Mācību (akadēmiskās) monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas, kas paredzētas lietošanai augstākās izglītības iestādēs 2008 Egīls Ginters, Jurijs Merkurjevs, Andrejs Romānovs, Oksana Kuzņecova
Mobile on-site Vocational Training in Logistics Information Systems Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos 2005 Egīls Ginters, Oksana Kuzņecova, Jurijs Merkurjevs
Simulation Highway – Direct Access Intelligent Cloud Simulator Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS 2011 Jurijs Merkurjevs, Leonīds Novickis, Jānis Grundspeņķis, Egīls Ginters, Inita Saksne, Ieva Lauberte, Artis Aizstrauts, Girts Dreija, Rosa Maria Aguilar Chinea
4 items found, displaying all items.