Information about Author
Name, Surname:

Jānis Grundspeņķis

Department:

(33700) Lietišķo datorsistēmu institūts

Honorific title:

Mr

Scientific Degree:

Habilitētais doktors

Research interests:

E-mail:

janis.grundspenkis(at)rtu.lv

ORCID: orcid-logo 0000-0003-2526-4662
Publications
151 items found, displaying 1 to 10.
Systems of Systems Perspective in IT Project Quality Management
(2022)
Mārīte Kirikova, Jānis Grundspeņķis, Arnis Staško
Full-text conference paper published in conference proceedings indexed in SCOPUS or WOS database
Development of Ontology Based Competence Management Process Model for Non-Formal Education
(2020)
Uldis Zandbergs, Jānis Grundspeņķis
Full-text conference paper published in conference proceedings indexed in SCOPUS or WOS database
Intelligent Knowledge Assessment Systems: Myth or Reality
(2019)
Jānis Grundspeņķis
Full-text conference paper published in conference proceedings indexed in SCOPUS or WOS database

Projects
47 items found, displaying 1 to 47.
Adaptīvu atgriezenisko saišu realizācija jēdzienu tīklos sakņotā intelektuālā zināšanu vērtēšanas sistēmā
Informācijas tehnoloģijas
Jānis Grundspeņķis
Atbalsts RTU doktora studiju īstenošanai
Citi
Lauris Bisenieks
Atbalsts RTU doktora studiju īstenošanai - 2
Izglītība
Santa Rendore
Atbalsts RTU doktorantūras attīstībai
Izglītība
Santa Rendore
Augstākās profesionālās izglītības maģistra programmas ``Datorsistēmas`` studentu prakse sistēmanalītiķa profesijā
Izglītība
Jānis Grundspeņķis
Autonoma robota platforma
Informācijas tehnoloģijas
Jānis Grundspeņķis
Avenantramīdu koncentrātu inovatīvu ieguves tehnoloģiju ieviešana bioloģiski aktīvu produktu ražošanā
RTU pētniecības
Māra Jure
Competence Network for Introduction of Modern ICTE Technologies in Vocational Learning in Social Systems Simulation and Research
Informācijas tehnoloģijas
Jānis Grundspeņķis
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte (34-12000-DOK.DITF)
Jānis Grundspeņķis
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte (34-12000-DOK.DITF/16)
Jānis Grundspeņķis
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte (64-12000-90)
Citi
Jānis Grundspeņķis
Daudzaģentu robotizētas intelektuālas sistēmas tehnoloģijas izstrāde
Informācijas tehnoloģijas
Jānis Grundspeņķis
European Computing Education and Training Thematic Network
Informācijas tehnoloģijas
Jānis Grundspeņķis
Hidroģeoloģiskā modeļa izveidošana Latvijas pazemes ūdens krājumu apsaimniekošanai un vides atveseļošanai
Informācijas tehnoloģijas
Aivars Spalviņš
IKT pārneses koncepcija Eiropas pētīšanas rezultātu adaptācijai un izplatīšanai Vidusāzijas valstīs
Informācijas tehnoloģijas
Leonīds Novickis
Informācijas arhitektūras modeļa izstrāde multifraktālām sistēmām
Informācijas tehnoloģijas
Mārīte Kirikova
Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centrs
Informācijas tehnoloģijas
Sandra Vasiļevska
Intelektuālajos aģentos, modelēšanā un Tīmekļa tehnoloģijās sakņotas apdrošināšanas izkliedētas programmatūras izstrāde
Informācijas tehnoloģijas
Leonīds Novickis
Īstenotāju sagatavošana zinātniskiem pētījumiem un pasūtījumu izpildei tīmekļa tehnoloģijās sakņotu datorsistēmu izstrādei
Informācijas tehnoloģijas
Jānis Grundspeņķis
Izkliedēta heterogēnu karšu apvienošana daudzu robotu sistēmās
Citi
Jānis Grundspeņķis
Lietišķo datorsistēmu institūts (34-12300-N7046.4)
Citi
Jānis Grundspeņķis
Lietišķo datorsistēmu institūts (34-12300-N7046.4.1)
Jānis Grundspeņķis
Mākslīgā intelekta un sistēmu inženierijas katedra (34-12309-L7010.12309)
Jānis Grundspeņķis
Mākslīgā intelekta un sistēmu inženierijas katedra (34-12309-RSFF.MISIK)
Jānis Grundspeņķis
Mākslīgā intelekta un sistēmu inženierijas katedra (34-12309-Y8090.1)
Jānis Grundspeņķis
Methods of critical infrastructure control
Enerģētika
Nadežda Kuņicina
Modeļu un metožu izstrāde lietišķai intelektuālai programmatūrai pamatojoties uz izkliedētu mākslīgo intelektu, zināšanu pārvaldību un progresīvām tīmekļa tehnoloģijām
Citi
Jānis Grundspeņķis
Modern curriculum in Information Sustems at Master Level
Izglītība
Jānis Grundspeņķis
Nākotnes izglītība un apmācība datorzinātnes nozarē: Kā atbalstīt mācīšanos jebkurā laikā jebkurā vietā
Izglītība
Jānis Grundspeņķis
Notikumos sakņota datorredze lauksaimniecības robotiem
Citi
Andrejs Zujevs
Notikumos sakņota datorredze lauksaimniecības robotiem un droniem
Citi
Agris Ņikitenko
Ontoloģijās sakņotas intelektuālas sistēmas izstrāde uzdevumu ģenerēšanai jēdzienu tīklu formā un zināšanu vērtēšanai
Informācijas tehnoloģijas
Jānis Grundspeņķis
Programmatūras inženierijas katedra (34-12308-RSFF.PIK)
Leonīds Novickis
Programmatūras sistēmas klašu struktūras ģenerēšanas rīka prototipa izstrāde, pamatojoties uz divpusložu modeli
Informācijas tehnoloģijas
Oksana Ņikiforova
Prototipa izveide kontroles dienestu un finanšu regulatoru pienākumu izpildes nodrošināšanai, kā arī privātā sektora klientu portfeļu pārvaldībai
Citi
Ingars Eriņš
Rīgas Tehniskās universitātes studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana
Citi
Inga Misiņa
Robotikas paradigmu maiņa nākotnes sadarbojošos robotu izstrādei.
Citi
Rita Rimša
RTU akadēmiskās studiju programmas "Datorsistēmas" kursu pilnveidošana
Izglītība
Jānis Grundspeņķis
RTU akadēmisko bakalauru studiju programmas "Datorsistēmas" datorzinātnes pamatkursu pilnveidošana
Izglītība
Jānis Grundspeņķis
RTU studiju programmas“DATORSISTĒMAS” pilnveidošana absolventu profesionālās konkurētspējas paaugstināšanai
Izglītība
Jānis Grundspeņķis
Sensoru tīklu un signālu apstrādes pielietojumi tautsaimniecībā (Y8090.1)
Citi
Jānis Grundspeņķis
SOCRATES Erasmus Thematic Network - Doctoral Education in Computing
Informācijas tehnoloģijas
Jānis Grundspeņķis
Starpinstitucionālas zināšanu plūsmas atbalsta sistēmas prototipa izstrāde
Informācijas tehnoloģijas
Mārīte Kirikova
Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments (12-01R00-Datorsistēmas)
Jānis Grundspeņķis
Uz jēdzienu tīklu un ontoloģiju balstīta intelektuāla sistēma studentu zināšanu pašvērtēšanai un procesu orientētai zināšanu pārbaudei
Informācijas tehnoloģijas
Jānis Grundspeņķis
Uz ontoloģijām balstītas tīmekļa videi pielāgotas zināšanu inženierijas tehnoloģijas
Informācijas tehnoloģijas
Vita Šakele
Vienots IKT tīkls inovāciju atbalstam - ICT DC NET
Informācijas tehnoloģijas
Ilze Andersone