Information about Author
Name, Surname:

Ilze Andersone

Department:

(33700) Lietišķo datorsistēmu institūts

Scientific Degree:

Doktors

Research interests:

E-mail:

Ilze.Andersone(at)rtu.lv

ORCID: orcid-logo 0000-0003-1711-9393
Publications
29 items found, displaying 1 to 10.
Customer Behaviour Forecast Using Deep Learning Networks
(2022)
Agris Ņikitenko, Ilze Andersone, Andrejs Zujevs, Elīna Gaile-Sarkane, Valdis Bergs
Full-text conference paper published in conference proceedings indexed in SCOPUS or WOS database
Predictive Modeling of HR Dynamics Using Machine Learning
(2022)
Agris Ņikitenko, Ilze Andersone, Ilze Birzniece, Līga Zvirbule
Full-text conference paper published in conference proceedings indexed in SCOPUS or WOS database
Client Segmentation of Mobile Payment Parking Data Using Machine Learning
(2022)
Agris Ņikitenko, Ilze Andersone, Uldis Jansons, Valdis Bergs
Full-text conference paper published in conference proceedings indexed in SCOPUS or WOS database
Time Series Forecast Model Application for Broiler Weight Prediction Using Environmental Factors
(2022)
Signe Bāliņa, Ilze Birzniece, Ilze Andersone, Agris Ņikitenko, Andris Ķikāns
Full-text conference paper published in conference proceedings indexed in SCOPUS or WOS database
Distributed Framework for Reversible Merging of Heterogeneous Robot Maps
(2021)
Ilze Andersone
Full-text conference paper published in conference proceedings indexed in SCOPUS or WOS database
Machine Learning Based Solution for Predicting Voluntary Employee Turnover in Organization
(2021)
Jānis Judrups, Ronalds Cinks, Ilze Birzniece, Ilze Andersone
Full-text conference paper published in conference proceedings indexed in SCOPUS or WOS database
Quality Evaluation of the Occupancy Grids without Ground Truth Maps
(2020)
Ilze Andersone
Full-text conference paper published in conference proceedings indexed in SCOPUS or WOS database
Heterogeneous Map Merging: State of the Art
(2019)
Ilze Andersone
Scientific article indexed in SCOPUS or WOS database
Probabilistic Mapping with Ultrasonic Distance Sensors
(2017)
Ilze Andersone
Scientific article indexed in SCOPUS or WOS database

Projects
11 items found, displaying 1 to 11.
Avenantramīdu koncentrātu inovatīvu ieguves tehnoloģiju ieviešana bioloģiski aktīvu produktu ražošanā
RTU pētniecības
Māra Jure
COVID-19 saistīto paraugu biobankas un asociēto datu integrētās platformas izveide Latvijā
Citi
Agris Ņikitenko
Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centrs
Informācijas tehnoloģijas
Sandra Vasiļevska
Izkliedēta heterogēnu karšu apvienošana daudzu robotu sistēmās
Citi
Jānis Grundspeņķis
Lietišķo datorsistēmu institūts (34-12300-N7046.4)
Citi
Jānis Grundspeņķis
Mākslīgājā intelektā un simulācijās balstīta inženier-superskaitļošana
Citi
Lauris Cikovskis
Methods of critical infrastructure control
Enerģētika
Nadežda Kuņicina
Nākamās paaudzes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) pētniecības valsts programma
Citi
Nadežda Kuņicina
Robotikas paradigmu maiņa nākotnes sadarbojošos robotu izstrādei.
Citi
Rita Rimša
Starpinstitucionālas zināšanu plūsmas atbalsta sistēmas prototipa izstrāde
Informācijas tehnoloģijas
Mārīte Kirikova
Vienots IKT tīkls inovāciju atbalstam - ICT DC NET
Informācijas tehnoloģijas
Ilze Andersone