Information about Author
Name, Surname:

Guntis Kuļikovskis

Field of research:

2. Engineering and technology

Sub-field of research:

2.3 Mechanical engineering

Research interests:

E-mail:

Guntis.Kulikovskis(at)rtu.lv

Hyperlink: guntis.kulikovskis[at]rtu.lv
Publications
22 items found, displaying 1 to 10.
Vibration Monitoring of Power Generation Systems, Using Built-in Matlab Functions for Data Analysis
(2014)
Marina Čerpinska, Guntis Kuļikovskis
Full-text conference paper published in conference proceedings indexed in SCOPUS or WOS database
Investigation of Underwater Robotic System for Object Motion Propulsion and Energy Generation
(2014)
Jānis Vība, Marina Čerpinska, Māris Eiduks, Guntis Kuļikovskis, Daumants Vītols
Full-text conference paper published in conference proceedings indexed in SCOPUS or WOS database
Multi-Robot System for Vacuum Cleaning Domain
(2014)
Agris Ņikitenko, Jānis Grundspeņķis, Aleksis Liekna, Martins Ekmanis, Guntis Kuļikovskis, Ilze Andersone
Full-text conference paper published in conference proceedings indexed in SCOPUS or WOS database
Use of Fuzzy Control Elements in Robot System Synthesis
(2012)
Anita Geriņa-Ancāne, Rihards Priedītis, Guntis Kuļikovskis, Jānis Vība, Igors Tipāns
Full-text conference paper published in conference proceedings indexed in SCOPUS or WOS database
Synthesis of Position Systems in Robotics
(2012)
Edgars Kovals, Atis Vilkājs, Guntis Kuļikovskis, Jānis Vība
Full-text conference paper published in other conference proceedings

Patents
10 items found, displaying 1 to 10.
Projects
17 items found, displaying 1 to 17.
Avenantramīdu koncentrātu inovatīvu ieguves tehnoloģiju ieviešana bioloģiski aktīvu produktu ražošanā
RTU pētniecības
Māra Jure
Daudzaģentu robotizētas intelektuālas sistēmas tehnoloģijas izstrāde
Informācijas tehnoloģijas
Jānis Grundspeņķis
Dizaina fabrika (21-04090-N8241)
Guntis Kuļikovskis
Dizaina fabrika (32-04090-L8115.1)
Guntis Kuļikovskis
Dizaina fabrika (32-04090-N8241)
Guntis Kuļikovskis
Dizaina fabrika (34-04090-I117010.04090)
Guntis Kuļikovskis
Dizaina fabrika (34-04090-L8115)
Guntis Kuļikovskis
Dizaina fabrika (34-04090-LV8719 )
Citi
Kristens Raščevskis
Dizaina fabrika (34-04090-LV8810)
Citi
Kristens Raščevskis
Dizaina fabrika (34-04090-N8241)
Guntis Kuļikovskis
Elpināšanas aparāta plūsmas sensoru mērījumu precizitātes uzlabošana un integrēšana
RTU pētniecības
Guntis Kuļikovskis
Farmācijas nozares notekūdeņu attīrīšana
Citi
Andris Šutka
Klimata zināšanu un inovāciju kopiena
Citi
Kristīne Šteinerte
Methods of critical infrastructure control
Enerģētika
Nadežda Kuņicina
Pētniecības infrastruktūras un tehnoloģiju atbalsta centrs (32-04050-N8077)
Rafaels Joffe
Rīgas Tehniskās universitātes institucionālās kapacitātes attīstība
Citi
Gatis Bažbauers
Vienots IKT tīkls inovāciju atbalstam - ICT DC NET
Informācijas tehnoloģijas
Ilze Andersone