RTU Research Information System
Latviešu English
Information about Author
Name, Surname Elīna Gaile-Sarkane
Department (22701) Inovāciju un uzņēmējdarbības vadības katedra
Scientific Degree Doktors
E-mail Elina.Gaile-Sarkane@rtu.lv
ORCID http://orcid.org/0000-0002-7509-5273

Papers

Title Publication Type Year of Publishing Authors
Alumni Knowledge Management Metrics for the Advancement of Industry University Collaboration Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS 2018 Anita Straujuma, Elīna Gaile-Sarkane, Modris Ozoliņš, Iveta Ozoliņa-Ozola
Alumni Segmenting for Fostering Innovation and Entrepreneurship in Universities Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS 2019 Anita Straujuma, Elīna Gaile-Sarkane, Modris Ozoliņš
An Alumni Knowledge Management Model for Sustainable Higher Education and Research Institution Management Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē 2018 Anita Straujuma, Elīna Gaile-Sarkane
Applied Researches for Development of E-Business Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2011 Deniss Ščeulovs, Elīna Gaile-Sarkane
Aspects of Strategic Management in Small Latvian Businesses Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2012 Jānis Rozenbergs, Elīna Gaile-Sarkane
Behavioral Differences in Consumer Purchaising Behaviour Between Online and Traditional Shopping: Case of Latvia Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos 2009 Ieva Andersone, Elīna Gaile-Sarkane
Behavioral Differences in Consumer Purchasing Behavior between Online and Traditional Shopping: Case of Latvia Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos 2009 Ieva Andersone, Elīna Gaile-Sarkane
Bringing together Education, Technologies and Business: Case of Latvia Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2011 Elīna Gaile-Sarkane, Deniss Ščeulovs, Modris Ozoliņš
Business Model for Small and Micro Enterprises Operating in E-Environment Raksts konferenču tēžu krājumā 2013 Deniss Ščeulovs, Elīna Gaile-Sarkane, Pāvels Lindemanis
Changes of Demographical Profile: Case of Latvia Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos 2008 Ieva Andersone, Elīna Gaile-Sarkane
134 items found, displaying 1 to 10.[First/Previous] 1,2,3,4,5,6,7,8 [Next/Last]

Patents

Title Authors
Paņēmiens sviesta un tam līdzīgu substanču atdalīšanai un uzziešanai un ierīce paņēmiena realizēšanai Ieva Jaunzeme, Elīna Gaile-Sarkane, Viktorija Zefirova, Aelita Plinta, Inga Ulmane, Modris Ozoliņš, Kristīne Lukina
Turētājs nenožuvušu gleznu transportēšanai Jānis Blunavs, Elīna Gaile-Sarkane, Modris Ozoliņš
2 items found, displaying all items.

Innovation applications

Title Authors
The Holder for Transportation of Wet Paintings Jānis Blunavs, Elīna Gaile-Sarkane, Modris Ozoliņš
One item found.

Supervised Dissertations

Title Year of Publishing Authors
Knowledge Management Application for Enhancement of Alumni Long-term Engagement in Higher Education and Research Institutions 2018 Anita Straujuma
Employee Turnover Challenges and Management Solutions at Companies 2017 Iveta Ozoliņa-Ozola
Strategic Fit Assessment for Enhancing Manufacturing Company’s Development 2016 Vladimirs Šatrevičs
Use of Electronic Environment in Entrepreneurship Development 2013 Deniss Ščeulovs
Consumer Behaviour in the Market within Context of Entrepreneurial Decision Making 2012 Ieva Andersone
5 items found, displaying all items.

Projects

Title Nozare Department Atbildīgā persona
ANDROID Izglītība 11509 Claudio Rochas
Atbalsts RTU doktora studiju īstenošanai Citi 04000 Lauris Bisenieks
Avenantramīdu koncentrātu inovatīvu ieguves tehnoloģiju ieviešana bioloģiski aktīvu produktu ražošanā RTU pētniecības 14A24 Māra Jure
Eiropas uzņēmējdarbības apmācības komūna Uzņēmējdarbības veicināšana 22900 Modris Ozoliņš
E-novatīva 3 ciklu izglītības programmas modeļa vadīšana Tadžiksitānā Izglītība 22112 Elīna Gaile-Sarkane
Enterprise deployment of social networking sites: A cross-cultural investigation (ENDEAVOUR) Uzņēmējdarbības veicināšana 22100 Elīna Gaile-Sarkane
ES politikas ietekme uz augstākās izglītības uz zi nātnes sistēmas pārmaiņām Norvēģijā un Latvijā Izglītība 22061 Modris Ozoliņš
Inovācijas menedžments - E-studiju kurss profesionālajai izglītībai Izglītība 13211 Ilmārs Slaidiņš
Inovāciju ekonomisko pētījumu centrs (34-22703-I1873) 22703 Elīna Gaile-Sarkane
Inženierekonomikas un vadības fakultāte (13-22000-L8351) 22000 Elīna Gaile-Sarkane
Inženierekonomikas un vadības fakultāte (13-22000-N7010.22) 22000 Elīna Gaile-Sarkane
Inženierekonomikas un vadības fakultāte (34-22000-E3802) 22000 Elīna Gaile-Sarkane
Inženierekonomikas un vadības fakultāte (34-22000-N7010.22.2) 22000 Elīna Gaile-Sarkane
Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu ilgspējīgo attīstību ietekmējošo faktoru analīze un novērtējums Uzņēmējdarbības veicināšana 22108 Nataļja Lāce
Mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) ilgtspējība un sociālā atbildība mācoties (SOCIALSME) Uzņēmējdarbības veicināšana 22900 Elīna Gaile-Sarkane
Methods of critical infrastructure control Enerģētika 04000 Nadežda Kuņicina
MVU koučings: 5 PUNKTU treniņprogramma Uzņēmējdarbības veicināšana 22700 Elīna Gaile-Sarkane
Nodarbinātības un prasmju prognozēšana: sociālo investīciju atdeve Uzņēmējdarbības veicināšana 22603 Inga Lapiņa
Projekts 5.2.2 Inovācijas un uzņēmējdarbības attīstība Latvijā atbilstoši viedās specializācijas stratēģijai Uzņēmējdarbības veicināšana 22702 Nataļja Lāce
Rīgas Tehniskās universitātes efektīvas pārvaldības attīstība Citi 01P12 Dace Paule
Riska kapitāls un uz inovāciju vērsta uzņēmējdarbība Latvijā: attīstību ietekmējošo faktoru novērtējums Uzņēmējdarbības veicināšana 22108 Nataļja Lāce
Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts (34-22700-DOK.UIVI) 22700 Elīna Gaile-Sarkane
Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts (34-22700-N7051.2) Citi 22700 Konstantins Didenko
Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts (34-22700-N7051.2.1) 22700 Elīna Gaile-Sarkane
Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts (34-22700-RSFF.UIVI) 22700 Elīna Gaile-Sarkane
Uzņēmējdarbības pētījumu attīstība augstskolā: starptautiskās pieredzes pārnese Uzņēmējdarbības veicināšana 22100 Elīna Gaile-Sarkane
Uzņēmuma finanšu un ekonomikas katedra (34-22702-Y8108) 22702 Nataļja Lāce
Vadības iemaņu attīstīšana un uzlabošana vadītājiem krīzes laikā: novatoriska apmācību metodika Eiropas jaunajiem profesionāļiem (YOUNGLEADRES) Uzņēmējdarbības veicināšana 22108 Elīna Gaile-Sarkane
Vadībzinību katedra (14-22112-01) Citi 22112 Elīna Gaile-Sarkane
Vadībzinību katedra (14-22112-12) Citi 22112 Elīna Gaile-Sarkane
Vadībzinību katedra (14-22112-90) Citi 22112 Elīna Gaile-Sarkane