RTU Research Information System
Latviešu English
Information about Author
Name, Surname Līga Kamola
Department (22704) Uivi tālākizglītības nodaļa
Field of research 5. Social sciences
Sub-field of research 5.2 Economics and Business
Research interests cilvēkkapitāls,izglītība, ekonomiskā izaugsme, reģionālā attīstība, publiskās investīcijas
E-mail Liga.Kamola@rtu.lv
ORCID http://orcid.org/0000-0002-9653-5039

Papers

Title Publication Type Year of Publishing Authors
Analysis of Human Capital in Latvia in the Europe Union Context Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos 2011 Līga Kamola, Viktors Nešpors
Development Trends and Problems of Tertiary Education in Latvia Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2005 Līga Kamola, Juris Saulītis
Change Management in Operations in Banking Sector during 4th Industrial Revolution Raksts konferenču tēžu krājumā 2017 Kristīne Sadovska, Līga Kamola
Development Trends of Human Capital in Latvia Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2009 Līga Kamola
Human Capital as Latvian Competitiveness Encouraging Precondition Raksts konferenču tēžu krājumā 2011 Līga Kamola, Viktors Nešpors
Development Trends of Human Capital in Latvia Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2006 Līga Kamola, Juris Saulītis
E- Business Development and Perspectives in Baltic States Raksts konferenču tēžu krājumā 2009 Līga Kamola
Economic Activity in Latvia Regions - Impact on Population Income and Prosperity Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2015 Svetlana Štāle, Līga Kamola
Education – a Precondition for Efficient Functioning of Human Capital Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos 2007 Līga Kamola, Viktors Nešpors
Education as a Factor Influencing the Development of National Economy Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2015 Vitālijs Jurēnoks, Līga Kamola, Vladimirs Jansons, Konstantins Didenko, Viktors Nešpors
46 items found, displaying 1 to 10.[First/Previous] 1,2,3,4,5 [Next/Last]

Projects

Title Nozare Department Atbildīgā persona
Avenantramīdu koncentrātu inovatīvu ieguves tehnoloģiju ieviešana bioloģiski aktīvu produktu ražošanā RTU pētniecības 14A24 Māra Jure
Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu ilgspējīgo attīstību ietekmējošo faktoru analīze un novērtējums Uzņēmējdarbības veicināšana 22108 Nataļja Lāce
Methods of critical infrastructure control Enerģētika 04000 Nadežda Kuņicina