Information about Author
Name, Surname:

Ilze Birzniece

Department:

(33700) Lietišķo datorsistēmu institūts

Scientific Degree:

Doktors

Field of research:

2. Engineering and technology

Sub-field of research:

2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information and communication engineering

Research interests:

Machine learning, data mining, inductive learning, educational analytics

E-mail:

Ilze.Birzniece(at)rtu.lv


Topics of consultations
Mašīnapmācība, datizrace, induktīvā apmācība, izglītības datu analītika, akadēmiskais godīgums
Researcher provides external consultations
No
Publications
32 items found, displaying 1 to 10.
Predictive Modeling of HR Dynamics Using Machine Learning
(2022)
Agris Ņikitenko, Ilze Andersone, Ilze Birzniece, Līga Zvirbule
Full-text conference paper published in conference proceedings indexed in SCOPUS or WOS database
Time Series Forecast Model Application for Broiler Weight Prediction Using Environmental Factors
(2022)
Signe Bāliņa, Ilze Birzniece, Ilze Andersone, Agris Ņikitenko, Andris Ķikāns
Full-text conference paper published in conference proceedings indexed in SCOPUS or WOS database
Machine Learning Based Solution for Predicting Voluntary Employee Turnover in Organization
(2021)
Jānis Judrups, Ronalds Cinks, Ilze Birzniece, Ilze Andersone
Full-text conference paper published in conference proceedings indexed in SCOPUS or WOS database
Towards Regulation Change Aware Warning System
(2021)
Mārīte Kirikova, Zane Miltina, Arnis Stasko, Ilze Birzniece, Rinalds Vīksna, Marina Jēgermane, Daiga Kiopa
Full-text conference paper published in conference proceedings indexed in SCOPUS or WOS database
Glossary for Academic Integrity. General Guidelines for Academic Integrity
(2020)
Alla Anohina-Naumeca, Tatjana Odiņeca, Ilze Birzniece, Vita Šakele
Other books (including school textbooks, popular literature, fiction, dictionaries, encyclopedias, etc.)

Projects
8 items found, displaying 1 to 8.
Avenantramīdu koncentrātu inovatīvu ieguves tehnoloģiju ieviešana bioloģiski aktīvu produktu ražošanā
RTU pētniecības
Māra Jure
Eiropas Tehnoloģiju universitāte
Citi
Anete Beinaroviča
Lietišķo datorsistēmu institūts (34-12300-N7046.4)
Citi
Jānis Grundspeņķis
Mākslīgā intelekta skaitliskās metodes datu ieguves uzdevumos
Informācijas tehnoloģijas
Arkādijs Borisovs
Methods of critical infrastructure control
Enerģētika
Nadežda Kuņicina
Rīgas Tehniskās universitātes akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās
Citi
Uģis Citskovskis
RTU studiju programmas „Informācijas tehnoloģija” restrukturizācija un integrācija Eiropas izglītības telpā
Izglītība
Ģirts Vulfs
Starpdisciplinārās IKT zinātniskās grupas izveide liela apjoma datu pārraidei, apstrādei un pārvaldīšanai
Telekomunikācijas
Vjačeslavs Bobrovs