RTU Research Information System
Latviešu English
Information about Author
Name, Surname Iveta Ozoliņa-Ozola
Department (22701) Inovāciju un uzņēmējdarbības vadības katedra
Field of research Management
Sub-field of research  Enterpreneurship management
Research interests cilvēku resursu vadīšana, cilvēku resursu ekonomika
E-mail Iveta.Ozolina-Ozola@rtu.lv
ORCID http://orcid.org/0000-0002-7476-4666

Papers

11 items found, displaying 1 to 10.[First/Previous] 1,2 [Next/Last]
Title Publikācijas veids Izdošanas gads Authors
An Exploratory Study of the Role of Human Resource Management in Models of Employee Turnover Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2016 Iveta Ozoliņa-Ozola
Issues of Human Resource Management Effectiveness Measurement Publikācija izdevuma "RTU zinātniskie raksti" sējumā 2011 Iveta Ozoliņa-Ozola
Comparative Evaluation of the Practical Areas of Human Resource Management in Lithuania and Latvia Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē 2014 Liudmila Lobanova, Iveta Ozoliņa-Ozola
Development of E-Recruitment as E-Business Model based on Business Model Ontology Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2015 Vladimirs Šatrevičs, Deniss Ščeulovs, Iveta Ozoliņa-Ozola
Innovative Trends in Human Resource Management: a Case Study of Lithuanian and Latvian Organisations Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē 2014 Liudmila Lobanova, Iveta Ozoliņa-Ozola
Internationalization Processes and Effective Practices of HRM: Employee Performance and Commitment in Latvia and Lithuania Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS 2014 Liudmila Lobanova, Iveta Ozoliņa-Ozola
Job Change in Latvia: The Role of Labor Market Conditions and Employees' Socio-Demographic Characteristics Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2017 Iveta Ozoliņa-Ozola, Elīna Gaile-Sarkane
Employee Turnover Challenges and Management Solutions at Companies Promocijas darbs 2017 Iveta Ozoliņa-Ozola
Reducing Employee Turnover in Small Business: An Application of Employee Turnover Models Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2015 Iveta Ozoliņa-Ozola
The Impact of Human Resource Management Practices on Employee Turnover Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2014 Iveta Ozoliņa-Ozola
11 items found, displaying 1 to 10.[First/Previous] 1,2 [Next/Last]

Projects

Title Nozare Department Atbildīgā persona
ES politikas ietekme uz augstākās izglītības uz zi nātnes sistēmas pārmaiņām Norvēģijā un Latvijā Izglītība 22061 Modris Ozoliņš
Inovāciju un uzņēmējdarbības vadības katedra (34-22701-RSFF.IUVK) 22701 Jana Eriņa
Sabiedrības iesaiste sociālās inovācijas procesos Latvijas ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai Citi 06B02 Karine Oganisjana
Uzņēmuma finanšu un ekonomikas katedra (34-22702-Y8107) 22702 Karine Oganisjana