RTU Research Information System
Latviešu English
Information about Author
Name, Surname Ingūna Strazdiņa

Papers

Title Publication Type Year of Publishing Authors
Study of Transparent Conductive Oxides Vacuum Nanocoatings Characteristics Promocijas darbs 2012 Ingūna Strazdiņa
Deposition of ZnO:Al Transparent Conductive Layers on Polymer Substrate by Magnetron Sputtering Raksts konferenču tēžu krājumā 2011 Viktors Klikovs, Ingūna Strazdiņa, Viktors Kozlovs
Determination of 3D Surface Roughness Parameters by Using Cross-Section Methods Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2009 Jānis Rudzītis, Juris Krizbergs, Ivars Odītis, Toms Torims, Māris Kumermanis, Gatis Muižnieks, Ingūna Strazdiņa
Implications of the New ISO Surface Roughness Standards on Production Enterprises Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2010 Toms Torims, Jānis Vilcāns, Mārcis Zariņš, Ingūna Strazdiņa, Andris Ratkus
Influence of Hydrogen Content and Sputtering Characteristics on the Properties of ZnO:Al Transparent Conductive Layers Deposited on Polymer Substrate Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē 2011 Viktors Klikovs, Ingūna Strazdiņa, Viktors Kozlovs
Mechanical Properties of Transparent Conductive Oxide Coating on Flexible Substrate Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2011 Ingūna Strazdiņa, Edmunds Mačevskis, Jānis Rudzītis, Toms Torims
Peculiarities of Metal Coating Deposition on Polymer Fabric Raksts konferenču tēžu krājumā 2009 Viktors Kozlovs, Edmunds Mačevskis, Ingūna Strazdiņa
Physical Properties of Gallium Doped Zinc Oxide Coating on Two Different Roll to Roll Substrates Raksts konferenču tēžu krājumā 2010 Ingūna Strazdiņa, Jānis Rudzītis
Physical Properties of Gallium Dopped Zinc Oxide Coating on Two Different Roll to Roll Substrates Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2010 Ingūna Strazdiņa, Jānis Rudzītis
Scratch Resistance of Transparent Conductive Oxide Film on Polymer Substrate Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos 2011 Ingūna Strazdiņa, Toms Torims, Edmunds Mačevskis, Viktors Kozlovs
10 items found, displaying all items.