Information about Author
Name, Surname:

Margarita Urbaha

Department:

(0J100) Kuģošanas vadības un navigācijas centrs

Scientific Degree:

Doktors

E-mail:

Margarita.Urbaha(at)edu.rtu.lv

Publications
86 items found, displaying 1 to 10.
Determining High-Temperature Oxidation Resistance of (TI-Al-X-N) Based Coatings for Titanium Alloys
(2021)
Konstantins Savkovs, Margarita Urbaha, Viktors Feofanovs
Full-text conference paper published in conference proceedings indexed in SCOPUS or WOS database
Heat Resistance of Ti-Al-Si-Cr-N Coatings with Different Structure for Titan Alloy-Based Parts of a Gas Turbine Engines
(2020)
Konstantins Savkovs, Margarita Urbaha
Full-text conference paper published in conference proceedings indexed in SCOPUS or WOS database
Experimental Evaluation of Static and Fatigue Strength of Aluminium-based Structural Metallic Alloys
(2020)
Margarita Urbaha, Vladislav Turko, I. Agafonovs, A. Sorokins
Full-text conference paper published in conference proceedings indexed in SCOPUS or WOS database
In Memoriam
(2020)
Alīda Zigmunde, Rūta Lapsa, Ilze Gudro, Daina Piekuse, Margarita Urbaha
Publications in RTU scientific journal

Patents
12 items found, displaying 1 to 10.
Technology Offers
1 items found, displaying 1 to 1.
Projects
28 items found, displaying 1 to 28.
Aerokosmiskās sistēmas projektēšana un modelēšana piko- un nanosatelītu palaišanai zemes orbītā
Citi
Valdis Avotiņš
Aeronautikas institūts (13-25100-C3262)
Margarita Urbaha
Aeronautikas institūts (14-25100-01)
Citi
Aleksandrs Urbahs
Aeronautikas institūts (34-25100-F2603)
Margarita Urbaha
Aeronautikas institūts (34-25100-PL2603.1)
Margarita Urbaha
Aeronautikas institūts (34-25100-RSFF.AI)
Aleksandrs Urbahs
Aeronautikas tehnoloģiju katedra (13-25101-90)
Citi
Margarita Urbaha
Aeronautikas tehnoloģiju katedra (34-25101-L8118)
Aleksandrs Urbahs
Aeronautikas tehnoloģiju katedra (34-25101-L8261)
Aleksandrs Urbahs
Atbalsts RTU doktora studiju īstenošanai
Citi
Lauris Bisenieks
Augstas efektivitātes erozijizturīgie multifunkcionālie pārklājumi gaisa kuģu kompozīta konstrukcijām (PEROMACS)
Citi
Margarita Urbaha
Autonoma kosmosa kuģa prototipa izstrāde vides monitoringam (DREAM) - priekšizpēte.
Aeronautika
Kristīne Carjova
Avenantramīdu koncentrātu inovatīvu ieguves tehnoloģiju ieviešana bioloģiski aktīvu produktu ražošanā
RTU pētniecības
Māra Jure
Bezpilota aviācijas kompleksa izstrāde un lidaparātu industriālo prototipu izveide Latvijas tautsaimniecības uzdevumu risināšanai
Satiksme un transports
Aleksandrs Urbahs
Bezpilota aviācijas kompleksa izstrāde Baltijas jūras akvatorijas ekoloģiskajā monitoringa uzdevumu risināšanai
Citi
Margarita Urbaha
DAUDZMĒRĶU BEZPILOTA LIDAPARĀTA PROJEKTĒŠANA
Satiksme un transports
Aleksandrs Urbahs
Inovatīva virsskaņas aerodinamiskā tuneļa un aerokosmisku objektu īpašību izpētes metodoloģijas izstrāde
Citi
Margarita Urbaha
Integrētas sensoru sistēmas izveide materiālu un konstrukciju monitoringam
Citi
Margarita Urbaha
Lielas lidojuma distances daudzfunkcionāla bezpilota LidApaRāta vIDes monitoringam eksperimentāla pArauga izstrādE (LARIDAE)
Aeronautika
Aleksandrs Urbahs
Methods of critical infrastructure control
Enerģētika
Nadežda Kuņicina
Mobilās kosmosa vidē testēšanas iekārtas "Metamorphosis" prototipa izstrāde transportēšanai intermodālajā satiksmē
Citi
Ilmārs Blumbergs
Multifunkcionālie nanostrukturētie pārklājumi gaisa kuģu konstrukcijām (NANOCOAIRS)
Citi
Aleksandrs Urbahs
Nanostrukturēto funkcionālo pārklājumu aviācijas un kosmosa tehnikai izveides tehnoloģiskās īpatnības un fizikāli-mehānisko īpašību novērtējums
Mašīnbūve
Margarita Urbaha
Rūpniecisko izstrādājumu daudzkomponentu nanostrukturēto aizsargājošo pārklājumu izveides tehnoloģiju izstrāde
Citi
Aleksandrs Urbahs
Studiju satura un programmu nodaļa (13-02S01-90)
Citi
Margarita Urbaha
Tehnoloģiju ietilpīgo moduļu izstrāde un materiāli tehniskās bāzes modernizācija studiju programmai „Transporta sistēmu inženierija”
Izglītība
Aleksandrs Urbahs
Tiešās piedziņas mazās vēja turbīnas ar aerodinamiski kontrolējamu vēja rotora lāpstiņu savērsumu un kursa oscilāciju slāpētāju izstrāde
Aeronautika
Aleksandrs Urbahs
Titāna savienojumu nodilumizturīgi nanopārklājumi mašīnbūvē
Mašīnbūve
Jānis Rudzītis