Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds:

Mihails Zakrževskis

Zinātniskais grāds:

Habilitētais doktors

E-pasts:

Mihails.Zakrzevskis(at)rtu.lv

Publikācijas
Atrasti 59 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 10.
Metodika “Ceļš pie haotiskiem un retiem atraktoriem disipatīvās nelineārās sistēmās”
(2018)
Raisa Smirnova, Igors Ščukins, Mihails Zakrževskis
Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu
Chaotic Attractors in the Soft Driven Trilinear System
(2014)
Igors Ščukins, Mihails Zakrževskis
Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Complete Bifurcation Analysis of Discrete Competition Model
(2012)
Vladislavs Jevstigņejevs, Mihails Zakrževskis
Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos

Patenti
Atrasti 1 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 1.
Vadītie promocijas darbi
Atrasti 1 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 1.
Projekti
Atrasti 7 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 7.
Atbalsts RTU doktora studiju īstenošanai
Citi
Lauris Bisenieks
Haotiskas svārstības inženiertehnikā
Mašīnbūve
Raisa Smirnova
Mehānikas institūts (34-15300-N7050.1)
Citi
Jānis Vība
Mehānikas institūts (34-25400-N7050.1)
Jānis Vība
Methods of critical infrastructure control
Enerģētika
Nadežda Kuņicina
Nelineāras dinamikas jaunas metodes un to tehniskie pielietojumi
Mašīnbūve
Mihails Zakrževskis
Teorētiskās mehānikas un materiālu pretestības katedra (34-25401-L7010.15300)
Jānis Vība