Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds:

Santa Puškarjova

Struktūrvienība:

(0A400) Īpašumu un investīciju departaments

E-pasts:

Santa.Puskarjova(at)rtu.lv

Publikācijas
Atrasti 1 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 1.
Projekti
Atrasti 17 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 17.
Baltijas Uzņēmējdarbības laboratorija - BELT
Uzņēmējdarbības veicināšana
Kristīne Šteinerte
Biznesa attīstības un investīciju departaments (34-01N00-L8356)
Antons Kiščenko
Eiropas inovāciju un inženieru studiju programmu studentu sadarbības platforma
Mašīnbūve
Ilmārs Vīksne
Eksperimentu plānošanas un metamodelēšanas metožu radīšana telpisku daudzķermeņu sistēmu mijiedarbojošos ar beramiem materiāliem un fluīdiem dinamikas optimizācijai
Citi
Jānis Auziņš
Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)
Enerģētika
Lita Lazdiņa
Farmācijas un biomedicīnas Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstība
Organiskā ķīmija
Lita Lazdiņa
Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide
Telekomunikācijas
Lita Lazdiņa
Inovācijas inkubatora izveide Rīgas Biomateriālu inovācijas un attīstības centrā
Materiālu tehnoloģija
Leonīds Ribickis
Izglītības, uzņēmējdarbības un pašvaldību sadarbības modelis veidojot radošu Eiropas inženieru izglītību
Citi
Ilmārs Vīksne
Methods of critical infrastructure control
Enerģētika
Nadežda Kuņicina
Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana
Nanotehnoloģijas un nanomateriāli
Lita Lazdiņa
Nekustamā īpašuma iznomāšanas nodaļa (34-0A402-PL2425)
Citi
Santa Puškarjova
Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide
Izglītība
Marta Moiseja
Preču krājumu regulēšanas metodes Latvijas uzņēmējdarbībā
Citi, IZM-RTU
Santa Puškarjova
Rīgas Tehniskās universitātes efektīvas pārvaldības attīstība
Citi
Dace Paule
Rīgas Tehniskās universitātes starptautiskās sadarbības, projektu un kapacitātes attīstība zinātnē un tehnoloģijās
RTU pētniecības
Tālis Juhna
Rīgas Tehniskās universitātes vienotā teritoriālā kompleksa izveide
Citi
Iveta Putniņa