Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds:

I Rumba-Rozenfelde