Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds:

Jurijs Paramonovs

Zinātniskais grāds:

Habilitētais doktors

E-pasts:

Jurijs.Paramonovs(at)rtu.lv

Publikācijas
Atrasti 43 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 10.
Reliability of Aircraft Fleet. Binary P-Set and Lambda-Set Functions
(2016)
Sergejs Tretjakovs, Māris Hauka, Jurijs Paramonovs
Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Minimax Decision for the Reliability of Aircraft Fleet with and Without Information Exchange
(2016)
Sergejs Tretjakovs, Jurijs Paramonovs
Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē
Airline and Aircraft Reliability
(2014)
Māris Hauka, Jurijs Paramonovs
Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā

Vadītie promocijas darbi
Atrasti 2 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 2.
Projekti
Atrasti 4 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 4.
Aeronautikas institūts (34-25100-RSFF.AI)
Aleksandrs Urbahs
Atbalsts RTU doktora studiju īstenošanai
Citi
Lauris Bisenieks
Efektīvu mazizmēra siltummašīnu gāzu procesu modelēšana un izpēte
Enerģētika
Ilmārs Blumbergs
Matemātisko modeļu, algoritmu un datorprogrammu izstrādāšana Latvijas transporta sistēmas analīzei, attīstības prognozēšanai un optimizācijai
Satiksme un transports
Aleksandrs Andronovs