Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds:

Bagrat A. Shainyan