Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds:

Rebeka-Anna Līpiņa