Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds:

Boris Horlynski