Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds:

Jānis Ozoliņš

Zinātniskais grāds:

Doktors

E-pasts:

Janis.Ozolins(at)rtu.lv

Publikācijas
Atrasti 10 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 10.
Docenta Alekša Anteina 100 gadu atcerei
(2016)
Jānis Ozoliņš, Gatis Muižnieks
Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē
Analysis of Condition Changes of Rotor Compressors Contact Surfaces
(2010)
Gatis Muižnieks, Ēriks Geriņš, Jānis Ozoliņš
Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
Transporta un mašīnzinību fakultātei 145 gadi
(2010)
Jānis Ozoliņš
Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Instrumentu materiāli
(2009)
Ingrīda Straume, Jānis Ozoliņš, Toms Torims
Mācību (akadēmiskās) monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas, kas paredzētas lietošanai augstākās izglītības iestādēs
Inženiermaterialu īpašības un marķēšana
(2008)
Jānis Ozoliņš, Ēriks Geriņš, Gatis Muižnieks
Mācību (akadēmiskās) monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas, kas paredzētas lietošanai augstākās izglītības iestādēs

Projekti
Atrasti 11 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 11.
Enerģētikas institūts (34-11200-DOK.EI)
Antans Sauļus Sauhats
Jauno zinātnieku grupas multidisciplinārs pētījums biomateriālu tehnoloģiju izstrādei
Materiālu tehnoloģija
Ralfs Meždreijs
Mašīnbūves tehnoloģijas institūts (34-25300-RSFF.MTI)
Jānis Rudzītis
Mašīnbūves un mehatronikas katedra (34-25604-N7050.7)
Citi
Anita Avišāne
Materiālu apstrādes tehnoloģijas katedra (13-25302-L6608)
Jānis Ozoliņš
Materiālu apstrādes tehnoloģijas katedra (21-25302-L6608)
Jānis Ozoliņš
Materiālu apstrādes tehnoloģijas katedra (34-25302-L6608)
Citi
Artis Kromanis
Materiālu apstrādes tehnoloģijas katedra (34-25302-RSFF.MATK)
Artis Kromanis
Mehānisku elementu virsmas un to iekšējās struktūras nanotehnoloģiskie pētījumi mašīnbūvē
Mašīnbūve
Marija Nikipelova
Methods of critical infrastructure control
Enerģētika
Nadežda Kuņicina
Rīgas Tehniskās universitātes efektīvas pārvaldības attīstība
Citi
Dace Paule