Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds:

Valērijs Ušakovs

Zinātniskais grāds:

Habilitētais doktors

E-pasts:

Valerijs.Usakovs(at)rtu.lv

Publikācijas
Atrasti 22 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 10.
Specifics of Stirling Engine with Recuperation Heat Exchanger
(2012)
Ilmārs Blumbergs, Valērijs Ušakovs
Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē
Specifics of Stirling Engine with Recuperation Heat Exchanger
(2012)
Ilmārs Blumbergs, Valērijs Ušakovs
Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
Development of Computer Simulation Method and Analysis of Parameters of the Vertical Airstream Generator for Free Flight of Human
(2011)
Valērijs Ušakovs, Nataļja Sidenko
Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē
Computer Analysis of the Aerodynamics and Heat Exchange of a Cylinder in a Viscous Oscillating Flow
(2011)
Valērijs Ušakovs, Nataļja Sidenko, Gints Filipsons
Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē

Vadītie promocijas darbi
Atrasti 1 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 1.
Projekti
Atrasti 8 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 8.
Atbalsts RTU doktora studiju īstenošanai
Citi
Lauris Bisenieks
Atbalsts RTU doktorantūras attīstībai
Izglītība
Santa Rendore
Attiecībā pret plūsmu kustīgu ķermeņu nestacionāras aerohidrodinamikas un siltumapmaiņas īpatnību izpēte
Aeronautika
Valērijs Ušakovs
Efektīvu mazizmēra siltummašīnu gāzu procesu modelēšana un izpēte
Enerģētika
Ilmārs Blumbergs
Matemātisko modeļu, algoritmu un datorprogrammu izstrādāšana Latvijas transporta sistēmas analīzei, attīstības prognozēšanai un optimizācijai
Satiksme un transports
Aleksandrs Andronovs
Methods of critical infrastructure control
Enerģētika
Nadežda Kuņicina
„Regulējamas elektropiedziņas spēka elementu izvēles intelektuālas programmatūras izstrāde uz mākslīgo neironu tīklu bāzes”
Mašīnbūve
Jeļena Čaiko
Sasmalcinātu materiālu un biodegvielas granulu aerodinamikas un siltummasas apmaiņas īpatnību izpēte pie intensīvas žāvēšanas pulsējošā gāzes plūsmā
Materiālu tehnoloģija
Valērijs Ušakovs