Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds:

Ņina Mironova-Ulmane