Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds:

Viktorija Vendiņa

E-pasts:

Viktorija.Vendina(at)rtu.lv

Publikācijas
Atrasti 8 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 8.
On Evaluation of Shoulder Roundness by Use of Single Camera Photogrammetry
(2014)
Aleksejs Kataševs, Eleonora Šišlova, Viktorija Vendiņa
Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS

Projekti
Atrasti 12 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 12.
Avenantramīdu koncentrātu inovatīvu ieguves tehnoloģiju ieviešana bioloģiski aktīvu produktu ražošanā
RTU pētniecības
Māra Jure
Biomedicīnas inženierzin.un nanotehnoloģ.institūts (34-25200-DOK.BINI)
Jurijs Dehtjars
Biomedicīnas inženierzin.un nanotehnoloģ.institūts (34-25200-N7050.6)
Jurijs Dehtjars
Biomedicīnas inženierzin. un nanotehnoloģ.instit. (34-15D00-N7050.6)
Citi
Jurijs Dehtjars
Cilvēka drošība (vide, pārtīkas kvalitāte, sabiedrības veselība, sabiedrība) ar radiāciju piesārņotās teritorijās.
Izglītība
Jurijs Dehtjars
Enerģētikas institūts (34-11200-DOK.EI)
Antans Sauļus Sauhats
Jaunas zinātniskas grupas izveide urbānās dabas vides kvalitātes pētījumiem
Nanotehnoloģijas un nanomateriāli
Lada Bumbure
Materiālu mehānisko mikro –, nano- mēroga īpašības un to ietekme uz cilvēka drošību
Būvniecība un arhitektūra
Jurijs Dehtjars
Mobils telemedicīnas skrīninga komplekss
Informācijas tehnoloģijas
Vineta Fortiņa
Rīgas Tehniskās universitātes institucionālās kapacitātes attīstība
Citi
Gatis Bažbauers
Viedtekstīla aprīkojums sportistu trenēšanas efektivitātes paaugstināšanai
Materiālu tehnoloģija
Sandra Vasiļevska
Virsskaņas hidromehāniskā šoka ietekme uz eikariotu šūnas modeli un asins šūnām
Nanotehnoloģijas un nanomateriāli
Jurijs Dehtjars