Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Resolution

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Resolution, Absolute Configuration, and Synthetic Transformations of 7-Amino-Tetrahydroindazolones
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Inta Strakova
Ilze Kumpiņa
Vitālijs Rjabovs
Jevgeņija Lugiņina
Sergejs Beļakovs
Māris Turks
Atslēgas vārdi Tetrahydroindazolones, chiral resolution, X-ray studies
Anotācija The chiral resolution of 7-amino-1-aryl-4,5,6,7-tetrahydro-indazol-4-ones was achieved via salt formation with O,O′-dibenzoyl tartaric acid. The transformation of enantiomerically enriched 7-amino-THIs into their corresponding azides proceeds with no decrease in their ee’s. A comparison of the X-ray structures of the racemic and enantiopure forms of the title compounds explains the rather large melting point differences between both the series. The enantiopure azides obtained from the corresponding 7-amino-THIs were employed in copper-catalyzed Huisgen 1,3-dipolar cycloaddition reactions with various alkynes. The use of enantiomerically enriched THI scaffolds is demonstrated by the preparation of diastereomerically pure products when the former are conjugated with alkynes arising from natural sources.
DOI: 10.1016/j.tetasy.2011.03.010
Hipersaite: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957416611001662 
Atsauce Strakova, I., Kumpiņa, I., Rjabovs, V., Lugiņina, J., Beļakovs, S., Turks, M. Resolution, Absolute Configuration, and Synthetic Transformations of 7-Amino-Tetrahydroindazolones. Tetrahedron: Asymmetry, 2011, Vol.22, Iss.7, 728.-739.lpp. ISSN 0957-4166. Pieejams: doi:10.1016/j.tetasy.2011.03.010
Papildinformācija Citējamību skaits:
ID 10647