Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Practical Synthesis of Enantiopure 4-Amino- and 7-Amino- Tetrahydroindazoles and Transformations thereof

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Practical Synthesis of Enantiopure 4-Amino- and 7-Amino- Tetrahydroindazoles and Transformations thereof
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Māris Turks
Inta Strakova
Ilze Kumpiņa
Sergejs Beļakovs
Vitālijs Rjabovs
Jevgeņija Lugiņina
Tatyana Khlebnicova
Yury Piven
Fedor Lakhvich
Atslēgas vārdi Tetrahydroindazoles, chiral resolution
Anotācija This conference abstract describes the chiral resolution of amino-tetrahydroindazoles
Atsauce Turks, M., Strakova, I., Kumpiņa, I., Beļakovs, S., Rjabovs, V., Lugiņina, J., Khlebnicova, T., Piven, Y., Lakhvich, F. Practical Synthesis of Enantiopure 4-Amino- and 7-Amino- Tetrahydroindazoles and Transformations thereof. No: Proceedings of International Symposium on Advances in Synthetic and Medicinal Chemistry, Krievija, St. Petersburg, 21.-25. augusts, 2011. St. Petersburg: , 2011, 207.-207.lpp.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 10780