Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Saules siltuma enerģijas izmantošanas ēku aukstuma apgādē izpēte

Publikācijas veids Promocijas darbs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: 09.09.2011 14:00, EEF, Kronvalda bulvāris 1, 21. auditorija
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Saules siltuma enerģijas izmantošanas ēku aukstuma apgādē izpēte
Nosaukums angļu valodā Study on the Use of Solar Thermal Energy for Cooling of Buildings
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.7. Vides inženierija un enerģētika
Autori Dzintars Jaunzems
Atslēgas vārdi Cooling load, energy efficiency, solar cooling
Anotācija Ēku aukstuma slodzes un ēkas aukstuma enerģijas patēriņa palielināšanās tendence, kā arī saules siltuma enerģijas izmantošanas iespējas ēku aukstuma apgādē ir saistītas ar jauniem un būtiskiem izpētes virzieniem, lai nodrošinātu enerģētikas attīstības mērķu sasniegšanu. Lai pilnvērtīgi varētu attīstīt saules siltuma enerģijas izmantošanu ēku aukstuma apgādē, ir nepieciešama padziļināta izpratne par ēkās notiekošajiem nestacionārajiem siltuma apmaiņas procesiem un saules aukstuma sistēmu lietojumu un ierobežojumiem, tādēļ ir nepieciešamas plašas ēku aukstuma slodzes un saules aukstuma sistēmu teorētiskās un eksperimentālās izpētes, kā arī modelēšanas iespējas. Šobrīd izpētes rezultāti par saules siltuma enerģijas izmantošanu ēku aukstuma apgādē ir nepietiekami. Izpētes galvenais mērķis ir izstrādāt metodiku ēkas aukstuma slodzes noteikšanai un saules enerģiju izmantojošās absorbcijas tipa aukstuma iekārtas lietojuma iespēju izpētei. Izstrādātā metodika ir aprobēta uz izpētes mērķa ēkas piemēra. Ēkas dinamiskās aukstuma slodzes noteikšanai tika izstrādāts aprēķinu modelis „CooL”, ar kura palīdzību ir veikta energoefektivitātes pasākumu ietekmes nozīmīguma analīze. Darbā ir veikta saules kolektoru eksperimentālā izpēte un realizēta saules aukstuma sistēmas modelēšana programmas TRNSYS vidē. Rezultāti rāda, ka saules aukstuma sistēma no enerģētiskā un tehniskā viedokļa ir pilnvērtīgi izmantojama ēku aukstuma apgādē. Iegūtie teorētiskie un eksperimentālie rezultāti paplašina zināšanas par ēkās notiekošajiem nestacionārajiem siltuma apmaiņas procesiem un saules siltuma enerģijas izmantošanas ēku aukstuma apgādē iespējām. Izstrādāto metodiku var izmantot ēkas aukstuma slodzes minimizēšanai un saules aukstuma sistēmas izmantošanas ēku aukstuma apgādē modelēšanai.
Anotācija angļu valodā A tendency to increase building cooling load and consumption of building cooling energy as well as the possibility of using solar heating energy for building cooling supply are related with brand new and essential direction of research in order to provide an achievement of goals of development in energy field. In order to develop completely the use of solar heating energy for building cooling supply, it is necessary to have an advance understanding of non-stationary heat exchange processes in buildings; application and limitation for solar cooling systems. Thus, general theoretical and experimental research of building cooling load and solar cooling systems is necessary as well as the possibility of simulation. At present the results of research in the field of solar heating energy use in building cooling supply are not sufficient. The main object of the research is to work out a method for estimation of building cooling load and application of cooling devices (absorption type) which use solar energy. Worked out method are tested on the target building of the research. To estimate a dynamical cooling load of building a calculation model “CooL” has been developed, which helped to analyze a significance of impact of energy efficiency measures. Experimental research on solar collectors was performed and a simulation of solar cooling system was carried out in the environment of program TRNSYS. The results show that solar cooling system can by completely used in building cooling supply from energy and technical viewpoint. Obtained theoretical and experimental results widen the knowledge on non-stationary heat exchange processes in buildings and on possibility of application of sun heating energy in building cooling supply. The developed method can be applied in minimizing of building cooling load and application of solar cooling system for simulation of building cooling supply.
Atsauce Jaunzems, Dzintars. Saules siltuma enerģijas izmantošanas ēku aukstuma apgādē izpēte. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2011. 150 lpp.
Kopsavilkums Kopsavilkums
ID 10783