Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Bioceramic Hydroxyapatite Granules for Purification of Biotechnological Products

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Bioceramic Hydroxyapatite Granules for Purification of Biotechnological Products
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Vitālijs Lakevičs
Jānis Ločs
Dagnija Loča
Valentīna Stepanova
Līga Bērziņa-Cimdiņa
Juris Pelšs
Atslēgas vārdi Adsorption, Bovine Serum Albumin, Granules, Hydroxyapatite Ceramics
Anotācija Sorption experiments of bovine serum albumin (BSA) on hydroxyapatite (HAp) ceramic granules, prepared at three temperatures 900°C, 1000°C and 1150°C were performed at room temperature 18,6 °C and phosphate buffer, pH 5,83; 6.38 and 7,39. Thermal treatment contributed to the decrease of bovine serum albumin immobilization indicating that sorption process depended on HAp ceramics specific surface area and pH values of phosphate buffer solution. However, it was confirmed that granule size was also an important parameter for bovine serum albumin adsorption. As a result of these experiments, the most appropriate adsorption conditions and phosphate buffer pH values influence on to BSA sorption were analyzed.
DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMR.284-286.1764
Atsauce Lakevičs, V., Ločs, J., Loča, D., Stepanova, V., Bērziņa-Cimdiņa, L., Pelšs, J. Bioceramic Hydroxyapatite Granules for Purification of Biotechnological Products. Journal of Advanced Materials Research: Materials and Design, 2011, Vol.284-286 , 1764.-1769.lpp. ISSN 1662-8985. Pieejams: doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.284-286.1764
Papildinformācija Citējamību skaits:
ID 10784