Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: The Influence of Preparation Conditions on the Properties of Titanium Oxide Ceramics

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā The Influence of Preparation Conditions on the Properties of Titanium Oxide Ceramics
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Kristaps Rubenis
Jurijs Ozoliņš
Jānis Ločs
Līga Bērziņa-Cimdiņa
Līga Mežmale
Atslēgas vārdi Titanium oxides, ceramic, electrodes
Anotācija Titanium dioxide has found wide and important applications in many fields of chemical and materials engineering. Most of these applications are a consequence of its n-type semiconducting property. It is known that microstructural features of TiO2 have characteristic effects on its electrical properties. There has been an interest for ceramic electrodes material obtained from nonstoichiometric titania (TiO2-x) for water treatment applications. The aim of this work was to investigate the influence of high temperature treatment conditions in air and vacuum atmosphere on to the properties of ceramics obtained.
Atsauce Rubenis, K., Ozoliņš, J., Ločs, J., Bērziņa-Cimdiņa, L., Mežmale, L. The Influence of Preparation Conditions on the Properties of Titanium Oxide Ceramics. No: Engineering Ceramics 2011: from Materials to Components: Book of Abstracts, Slovākija, Smolenice, 8.-12. maijs, 2011. Smolenice: Institude of Inorganic Chemistry, Slovak Academy of Sciences, 2011, 102.-102.lpp. ISBN 978-80-970657-4-4.
Pilnais teksts
ID 10917