Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: A Straightforward Way to Sugar-isoxazole Conjugates

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā A Straightforward Way to Sugar-isoxazole Conjugates
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.4. Ķīmijas inženierzinātne
Autori Jevgeņija Lugiņina
Vitālijs Rjabovs
Sergejs Beļakovs
Māris Turks
Atslēgas vārdi Henry reaction, Pummerer-Michael addition, nitromethylene intermediate
Anotācija .
Atsauce Lugiņina, J., Rjabovs, V., Beļakovs, S., Turks, M. A Straightforward Way to Sugar-isoxazole Conjugates. No: Abstracts Book of International Symposium on Advances in Synthetic and Medicinal Chemistry, Krievija, St.Petersburg, 21.-24. augusts, 2011. St.Petersburg: Division of Med.Chem., 2011, 201.-201.lpp.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 11420