Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Carbon Nanotube/Polyvinylacetate Nanocomposites: Selected Structure-Property Relationships and Modelling

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Carbon Nanotube/Polyvinylacetate Nanocomposites: Selected Structure-Property Relationships and Modelling
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.4. Ķīmijas inženierzinātne
Autori Jānis Zicāns
Remo Merijs-Meri
Tatjana Ivanova
Māris Knite
Atslēgas vārdi -
Anotācija -
Atsauce Zicāns, J., Merijs-Meri, R., Ivanova, T., Knite, M. Carbon Nanotube/Polyvinylacetate Nanocomposites: Selected Structure-Property Relationships and Modelling. No: 2nd International Conference "Hybrid Materials 2011": Abstract nr.: HYMA2011_1245; Presentation nr. B.3.5.2, Francija, Strasbourg, 6.-11. marts, 2011. Strasbourg: 2011, 1245.-1245.lpp.
Pilnais teksts
ID 12061