Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: 3D Cone Radiodensitometry in Evaluation of Hydroxyapatite (HAP)/Tissue Hybrid after Maxillary Sinus Flor Elevation

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā 3D Cone Radiodensitometry in Evaluation of Hydroxyapatite (HAP)/Tissue Hybrid after Maxillary Sinus Flor Elevation
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Ģirts Šalms
Ilze Šalma
Andrejs Skaģers
Jānis Ločs
Atslēgas vārdi bioceramics, radiodensitometry, hydroxyapatite, osseointegration.
Anotācija Clinical and radiological outcomes of one and two stage maxillary sinus floor augmentation with HAP granules and dental implant insertion, degree of mineralization of residual bone and augmented sinus part were evaluated. 180 dental implant insertions in 84 patients in the age from 32-68 years were included in this study. Patient clinical and CBCT (Cone Beam Computer Tomography) were analyzed by quantitative radiodensitometry using HU (Hounsfield units) after 1 to 5 years after functional loading. Four implants were lost during osseointegration phase the 176 implants survived. We found 2.5 times denser synthetic HAP/bone area comparing with residual bone. With time there was a decrease in radiodensity in HAP augmented maxillary sinus area and an increase of radiodensity in the area of residual alveolar bone.
DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMR.222.251
Atsauce Šalms, Ģ., Šalma, I., Skaģers, A., Ločs, J. 3D Cone Radiodensitometry in Evaluation of Hydroxyapatite (HAP)/Tissue Hybrid after Maxillary Sinus Flor Elevation. Advanced Materials Research, 2011, Vol.222, 251.-254.lpp. ISSN 1662-8985. Pieejams: doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.222.251
ID 12111