Materiālu sintēze un īpašību pētījumi nanoizmēra magnētiski cietu paraugu iegūšanai
Abstracts of 28th Scientific Conference 2012
Imants Dirba, Andris Šutka, Gundars Mežinskis, J. Majorovs, Jānis Kleperis

Magnētiskie nanomateriāli pētniekus ir interesējuši jau sen, un apgūtas dažādas to sintēzes metodes. Taču palicis izaicinājums atrast metodi, kā nanodaļiņai piemītošo magnētisko momentu saglabāt atbilstošā no nanodaļiņām veidotā lielāka tilpuma materiālā, kurā izteikti lielās virsmas dominējošā nesakārtotība dzēš atsevišķo daļiņu magnētiskos momentus. Zināms, ka izmantojot magnētisku nanomateriālu ķīmiskās ieguves metodes, plašās robežās, iespējams variēt šo savienojumu struktūras un magnētiskās īpašības. Tas paver iespējas modelēt jaunus magnētiskos materiālus atmiņas ierīču uzlabošanai. Mūsu darba uzdevums ir izstrādāt sintēzes metodes magnētiski cietiem nano daļiņu pulverveida materiāliem un to plānām kārtiņām, saglabājot nanodaļiņu magnētisko momentu orientāciju noteiktā virzienā. Tādus materiālus raksturotu augsta koercivitāte un tie būtu piemēroti dažādās magnētiskās atmiņas un mikro-elektroģeneratoru ierīcēs. Darbā magnētisko CoFe2O4 un BaFe12O19 nanopulveru un ZnFe2O4 plāno kārtiņu iegūšanai izmantotas attiecīgi sola-gēla pašaizdegšanās un izsmidzināšanaspirolīzes metodes. Kā izejmateriāli tika izmantoti attiecīgo metāla katjonu nitrāti, kurus noteiktā, savstarpēji molārā attiecībā izšķīdināja destilētā ūdenī. Sintezēto paraugu struktūru un sastāvu noteica, izmantojot rentgenstaru difraktometru un rentgenfluorescences spektrometru. Sintezēto nano-izmēra pulveru un plāno kārtiņu morfoloģija pētīta ar skenējošo elektronu mikroskopu. Magnētiskās īpašības mērīja magnētiskās uzņēmības stendā Fizikas institūtā.


Atslēgas vārdi
Magnetic materials, nanomaterials

Dirba, I., Šutka, A., Mežinskis, G., Majorovs, J., Kleperis, J. Materiālu sintēze un īpašību pētījumi nanoizmēra magnētiski cietu paraugu iegūšanai. No: Abstracts of 28th Scientific Conference, Latvija, Rīga, 8.-10. februāris, 2012. Rīga: LU Cietvielu Fizikas institūts, 2012, 48.-48.lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196