Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Triazolylmethyl Aziridines with Various Side Chain

Publikācijas veids Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Triazolylmethyl Aziridines with Various Side Chain
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Jānis Zemītis
Imants Kreituss
Māris Turks
Ērika Bizdēna
Peteris Trapencieris
Atslēgas vārdi triazolylmethyl aziridines, CuAAC reaction, deprotection
Anotācija More than hundred compounds from aziridine class shown certain biological activity. We report here the synthesis of racemic version of protected azidomethyl aziridine via easily accessible intermediates. Further, small combinatorial library of triazolylmethyl aziridines was obtained by CuAAC reaction and deprotection. To the best of our knowledge such aziridine derivatives have not been tested for their biological activities. Comparison of synthesis of racemic and enantiomerically pure series of products and their biological activities will be discussed.
Atsauce Zemītis, J., Kreituss, I., Turks, M., Bizdēna, Ē., Trapencieris, P. Triazolylmethyl Aziridines with Various Side Chain. Latvijas Ķīmijas Žurnāls, 2012, Nr.1, 79.-79.lpp. ISSN 0868-8249.
ID 12971