Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Changes in Phase Composition and Mechanical Strength during Aging of Calcium Phosphate Cements

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Changes in Phase Composition and Mechanical Strength during Aging of Calcium Phosphate Cements
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Zilgma Irbe
Līga Bērziņa-Cimdiņa
Jānis Ločs
Atslēgas vārdi Biomaterials, bone cement, calcium phosphate cements, calcium phosphates
Anotācija In this work the changes in compressive strength and phase composition in respect of aging time of alpha-tricalcium phosphate (α-TCP) cements are examined. The increase of compressiove strength is time and initial pH dependent. Increase of aging time and initial pH leads to the increase of mechanical properties. A compressive strength up to 15 MPa was reached for cements with powder/liquid ratio 1.75g/1ml and initial liquid phase pH 8. More rapid conversion of α-TCP to hydroxyapatite occours at higher liquid phase pH values. The lower compressive strength of cements with acidic initial liquid phase pH can be explained by slower conversion of α-TCP and higher porosity after setting. The best setting and mechanical properties was achieved for cements with basic initial pH (8).
Atsauce Irbe, Z., Bērziņa-Cimdiņa, L., Ločs, J. Changes in Phase Composition and Mechanical Strength during Aging of Calcium Phosphate Cements. No: Transactions of 9th World Biomaterials Congress (WBC), Ķīna, Chengdu, 1.-5. jūnijs, 2012. Chengdu: WBC, 2012, 1.-1.lpp.
Pilnais teksts
ID 13338