Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: On Differences between Racemic and Enantiomerically Pure Forms of Aziridine-2-Carboxamide

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā On Differences between Racemic and Enantiomerically Pure Forms of Aziridine-2-Carboxamide
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Māris Turks
Inese Rijkure
Sergejs Beļakovs
Daina Zicāne
Viktors Kumpiņš
Ērika Bizdēna
A. Meikas
Andres Valkna
Atslēgas vārdi Aziridine-2-carboxamide, Leakadine, chiral aziridines, X-ray studies
Anotācija Synthesis, X-ray and cytotoxicity studies of (S)- and (R)-aziridine-2-carboxamide (Leakadine) are described. X-Ray data of the enantiomerically pure form are compared with those for racemic aziridine-2-carboxamide in order to explain the 21 oC large melting point difference between both series. It was found that despite their overall low cytotoxicity (S)-aziridine-2-carboxamide is slightly more cytotoxic than (R)-aziridine-2-carboxamide.
DOI: 10.1007/s10593-012-1067-2
Atsauce Turks, M., Rijkure, I., Beļakovs, S., Zicāne, D., Kumpiņš, V., Bizdēna, Ē., Meikas, A., Valkna, A. On Differences between Racemic and Enantiomerically Pure Forms of Aziridine-2-Carboxamide. Chemistry of Heterocyclic Compounds, 2012, Vol.48, Iss.6, 861.-868.lpp. ISSN 0009-3122. Pieejams: doi:10.1007/s10593-012-1067-2
Papildinformācija Citējamību skaits:
ID 13529