Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Trityloxyethyl and Tert-Butyl Groups Containing Molecular Glasses of 4H-Pyran-4-Ylidene Derivatives with Light- Emitting and Amplified Spontaneous Emission Properties

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Trityloxyethyl and Tert-Butyl Groups Containing Molecular Glasses of 4H-Pyran-4-Ylidene Derivatives with Light- Emitting and Amplified Spontaneous Emission Properties
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Elmārs Zariņš
Aivars Vembris
Karīna Siltāne
Elīna Misiņa
Valdis Kokars
Kristīne Lazdoviča
Santa Popova
Valdis Kampars
Mārtiņš Rutkis
Atslēgas vārdi OLED, organic glass forming compounds, 2-tert-butyl-6-methyl-4H-pyran-4-one, fluorescent dye
Anotācija In this report we will describe our findings of trityloxyethyl group containing molecular glasses based on 2-tert-butyl-6-styryl-4H-pyran-4-one.
Atsauce Zariņš, E., Vembris, A., Siltāne, K., Misiņa, E., Kokars, V., Lazdoviča, K., Popova, S., Kampars, V., Rutkis, M. Trityloxyethyl and Tert-Butyl Groups Containing Molecular Glasses of 4H-Pyran-4-Ylidene Derivatives with Light- Emitting and Amplified Spontaneous Emission Properties. No: Abstracts of the Riga Technical University 53rd International Scientific Conference: Dedicated to the 150th Anniversary and the 1st Congress of World Engineers and Riga Polytechnical Institute / RTU Alumni: Section: Material Science and Applied Chemistry, Latvija, Rīga, 11.-12. oktobris, 2012. Riga: RTU Publishing House, 2012, 44.-44.lpp. ISBN 978-9934-10-357-5.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 15009