Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Properties of EO Active Molecular Glasses Based on Indandione and Azobenzene Chromophores

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Properties of EO Active Molecular Glasses Based on Indandione and Azobenzene Chromophores
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Andrejs Tokmakovs
Mārtiņš Rutkis
Kaspars Traskovskis
Elmārs Zariņš
Lauma Laipniece
Valdis Kokars
Valdis Kampars
Atslēgas vārdi NLO, chromophores, molecular glasses
Anotācija Continuing previous research of EO active materials we have focused our attention on compounds employing two types of core nonlinear optical (NLO) chromophores – indandione and azobenzene . Coupling of them with bulky triphenyl, pentafluorophenylmethoxy ester, benzyloxy ester molecular fragments, as anti-crystallization agents allows us to obtain amorphous materials for potential NLO applications.
Atsauce Tokmakovs, A., Rutkis, M., Traskovskis, K., Zariņš, E., Laipniece, L., Kokars, V., Kampars, V. Properties of EO Active Molecular Glasses Based on Indandione and Azobenzene Chromophores. No: 14th International Conference-School "Advanced Materials and Technologies": Book of Abstracts, Lietuva, Palanga, 27.-31. augusts, 2012. Palanga: 2012, 63.-63.lpp.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 15080