Dzelzs oksīda magnētisko nanodaļiņu sintēze, īpašības un pielietošanas iespējas
2013
Aļona Gabrene, Inna Juhņeviča, Janīna Sētiņa, Gundars Mežinskis

Pateicoties unikālām īpašībām, labai biosaderībai un zemiem toksikoloģiskiem rādītājiem, dzelzs oksīda magnētiskās nanodaļiņas ir perspektīvs pētījumu objekts. Magnētisko nanodaļiņu sintēzei izmantoja sola-gēla metodi un nogulsnēšanu no šķidras fāzes. Lai kontrolētu reakcijas kinētiku, kas ir cieši saistīta ar dzelzs jonu oksidācijas ātrumu, magnetīta daļiņu sintēze jāveic bezskābekļa vidē, piemēram, barbotējot argona gāzi. Izstrādāti sastāvi α-Fe2O3, γ-Fe2O3 un Fe3O4 sintēzei, ko apliecina rentgenstaru difrakcijas analīzes pētījumu rezultāti.


Atslēgas vārdi
magnetic nanoparticles,iron oxidessol-gel methodcoprecipitation from salt solutions

Gabrene, A., Juhņeviča, I., Sētiņa, J., Mežinskis, G. Dzelzs oksīda magnētisko nanodaļiņu sintēze, īpašības un pielietošanas iespējas. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija . Nr.27, 2013, 11.-16.lpp. ISSN 1407-7353. e-ISSN 2255-8713.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196