Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Ammonium Hydrogen Carbonate Provided Viscous Slurry Foaming - a Novel Technology for the Preparation of Porous Ceramics

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Ammonium Hydrogen Carbonate Provided Viscous Slurry Foaming - a Novel Technology for the Preparation of Porous Ceramics
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Jānis Ločs
Vita Zālīte
Līga Bērziņa-Cimdiņa
Marina Putniņa
Atslēgas vārdi Porous ceramics; Foaming; Hydroxyapatite; Ammonium hydrogen carbonate; Glycerol
Anotācija In current research a novel technology for the preparation of porous ceramics was developed. The ammonium hydrogen carbonate was used as foaming agent for the generation of pores in the glycerol-based viscous ceramic slurry. Total and open porosity of obtained ceramics depends on the amount and granulometric distribution of NH4HCO3 as well as particle size of HAp powder used for the preparation of viscous slurry. Varying amount of NH4HCO3 in the range from 0 to 2.75wt.%, open and total porosity increased from 25 to 69% and from 32 to 73% respectively. The formation of well-connected open porosity with irregularly shaped pores was observed for sintered ceramics.
DOI: 10.1016/j.jeurceramsoc.2013.06.010
Hipersaite: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0955221913002987 
Atsauce Ločs, J., Zālīte, V., Bērziņa-Cimdiņa, L., Sokolova, M. Ammonium Hydrogen Carbonate Provided Viscous Slurry Foaming - a Novel Technology for the Preparation of Porous Ceramics. Journal of the European Ceramic Society, 2013, Vol.33, Iss.15–16, 3437.-3443.lpp. ISSN 0955-2219. Pieejams: doi:10.1016/j.jeurceramsoc.2013.06.010
Papildinformācija Citējamību skaits:
ID 16782