Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Characterization of Mg-substituted Hydroxyapatite Synthesized by Wet Chemical Method

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Characterization of Mg-substituted Hydroxyapatite Synthesized by Wet Chemical Method
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Līga Stīpniece
Kristīne Šalma-Ancāne
Natālija Borodajenko
Marina Putniņa
Dmitrijs Jakovļevs
Līga Bērziņa-Cimdiņa
Atslēgas vārdi Wet chemical precipitation; Hydroxyapatite; Mg substitution
Anotācija Mg-substituted hydroxyapatite made up of needle-like and plate-like particles containing different amounts of Mg (between 0.21 wt% and 2.11 wt%) were prepared via wet chemical precipitation method of a homogenous suspension of Mg(OH)2/Ca(OH)2 and an aqueous solution of H3PO4. According to the data of Brunauer–Emmett–Teller method and field emission scanning electron microscopy, high specific surface area Mg-substituted hydroxyapatite was obtained. Specific surface area of as-synthesized powders increased from 94.9 m2 g−1 to 104.3 m2 g−1 with increasing concentration of Mg up to 0.64 wt%. Fourier transform infrared spectroscopy, X-ray powder diffraction, differential thermal analysis, and heating microscopy, were used to evaluate thermal stability and sintering behavior of synthesis products. Increase in concentration of Mg in synthesis products (≥0.83 wt%) promoted decomposition of Mg-substituted hydroxyapatite to Mg-substituted β-tricalcium phosphate after thermal treatment.
DOI: 10.1016/j.ceramint.2013.09.110
Hipersaite: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272884213012133 
Atsauce Stīpniece, L., Šalma-Ancāne, K., Borodajenko, N., Sokolova, M., Jakovļevs, D., Bērziņa-Cimdiņa, L. Characterization of Mg-substituted Hydroxyapatite Synthesized by Wet Chemical Method. Ceramics International, 2014, Vol.40, Iss.2, 3261.-3267.lpp. ISSN 0272-8842. Pieejams: doi:10.1016/j.ceramint.2013.09.110
Papildinformācija Citējamību skaits:
ID 17079